Bine ai venit pe Agridin – Pentru fermieri profesionisti

Triticale de toamnă Haiduc

Triticale de toamnă Haiduc

Soiul de triticale HAIDUC a fost creat prin selecţie individuală repetată anual din combinaţia hibridă 431TU1-21/191TR1-01.

Descriere

Soiul de triticale HAIDUC a fost creat prin selecţie individuală repetată anual din combinaţia hibridă 431TU1-21/191TR1-01.

An înregistrare: 2006

Caracteristici morfologice

Soiul Haiduc are paiul gros, cu noduri proeminente şi cu gâtul spicului prezentând o perozitate medie pe o porţiune de cca 3-3,5 cm. Talia medie a plantei, în condiţii normale de cultură, este cuprinsă între 90 şi 100 cm, fiind mai scundă în comparaţie cu cea a soiurilor Plai şi Titan cu 15 şi, respectiv, 6,1 cm. Tufa plantei în faza de înfrăţire este semiculcată. Limbul frunzei steag are lungimea şi lăţimea de dimensiuni medii şi prezintă o cerozitate medie în a doua parte a perioadei de umplere a boabelor.

Spicul este mare, culoare albă mată, aristat de formă piramidală şi cu poziţia nutantă la maturitate. Rahisul spicului are o perozitate pronunţată pe părţile laterale, aristele sunt lungi şi sunt distribuite uniform pe toată lungimea spicului. Unghiul de inserţie al spiculeţelor este mediu.

Boabele sunt de mărime medie, de formă alungită, culoare roşie deschisă şi au, în condiţii optime de cultură, o masă a 1000 de boabe de 47-53 g şi o masă hectolitrică de 73-75 kg/hl.

Caracteristici fiziologice

Soiul Haiduc are aceeaşi precocitate la înspicat ca a soiurilor Plai şi Titan. Acest soi este mai rezistent la cădere faţă de soiurile martor, datorită paiului mai scurt şi elastic. Are o capacitate bună de înfrăţire iar fraţii sunt egali ca talie şi dezvoltare. Soiul Haiduc este rezistent la actualele rase de rugină galbenă şi de făinare, răspândite în România, şi mijlociu de rezistent la rugina brună. De asemenea, are nivel bun de rezistenţă la fuzarioza spicului şi la septorioză şi are toleranţă bună la toxicitatea ionilor de aluminiu.

Capacitatea de producţie

Soiul Haiduc are un potenţial şi o stabilitate ridicate ale producţiei. Acest soi a realizat, în 34 de experienţe din 12 localităţi, o producţie medie de 6798 kg/ha, depăşind cu un spor mediu de 1206 kg/ha (121,6%) soiul Plai şi cu 661 kg/ha (110,8%) soiul intensiv Titan. Utilizarea producţiei Soiul Haiduc are caracteristici bune de calitate pentru a fi folosit în nutriţia animalelor ca furaj concentrat, siloz sau masă verde. Ca furaj, masă verde sau siloz, este recomandat în nutriţia bovinelor şi a ovinelor, iar ca boabe, în furajarea animalelor monogastrice (păsări şi porci), datorită conţinutului mai ridicat în lizină (cca 3,3-3,55 g la 100 g de proteină). Deşi principala utilizare a producţiei de boabe este cea furajeră, acest soi poate fi utilizat şi în nutriţia umană sub formă de pâine (dar numai în amestec de 1:1 cu făină de grâu), fulgi, diferite produse de patiserie, dar şi în extragerea alcoolului de calitate utilizat în prepararea băuturilor spirtoase sau a extracţiei bioetanolului.

Zona de cultură:

Este recomandat a se cultiva în toate zonele de cultură destinate speciei triticale, pe solurile podzolice cu fertilitate scăzută din zona colinară subcarpatică din Transilvania, nord-vestul ţării, nordul Munteniei şi Olteniei şi nordul Moldovei şi, de asemenea, datorită taliei scurte a plantei şi unei rezistenţe bune la cădere, se poate cultiva cu succes şi pe solurile fertile din câmpia din sudul şi vestul ţării.