Politica de confidentialitate si de prelucrare a datelor cu caracter personal

Asigurarea dreptului la protectia datelor cu caracter personal reprezinta un principiu de baza AGRIDIN, motiv pentru care ne-am alocat aceasta sectiune pentru a va prezenta modul in care functionam in acord cu cerintele actuale, precum si in deplina concordanta cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, cunoscut sub numele de “GDPR”, precum si cu orice alta legislatie in vigoare in Romania.

Ne rezervam dreptul de a modifica si actualiza periodic acest document, numit Politica de confidentialitate in acord cu cerintele legale. Aceste modificari vor fi afisate periodic pe website-ul nostru, astfel ca va invitam sa verificati si consultati periodic continutul acesteia.

Ce reprezinta datele cu caracter personal?

Potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date  prin date cu caracter personal se intelege orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Regulamentul de mai sus nu prezinta o lista a datelor cu caracter personal si nu impune realizarea unei liste, tinand cont ca o data poate deveni intr-un anumit context data cu caracter personal, iar in alt context sa fie pur si simplu o informatie fara valoare de data cu caracter personal.

Cu titlu de exemplu astfel de date cu caracter personal pot fi: numele, prenumele, domiciliul sau resedinta, o adresa de e-mail, numarul si seria de buletin/pasaport/carte de identitate, date privind locatia, o adresa de IP, un cookie, etc. Datele personale inseamna acele date care se refera la o persoana in viata care poate fi identificata folosind datele exemplificate mai sus sau pornind de la aceste date coroborate cu informatii suplimentare care sunt sa pot intra in posesia operatorului de date.

Este important sa cititi aceasta politica de confidentialitate si de prelucrare a datelor cu caracter personal, impreuna cu orice alte informatii/notificari/politici pe care vi le-am comunicat sau vi le vom comunica in alte ocazii, atunci cand colectam sau procesam datele dvs. personale, astfel incat sa fiti pe deplin constienti de modul si motivul pentru care procesam datele dvs.

Cine suntem si cum ne puteti contacta?

“AGRIDIN” este denumirea comerciala al SC NICOLAIDA PRO SOLUTIONS SRL, persoana juridica romana cu sediul social in sat Miron Costin, com. Trifesti, jud. Neamt, avand Cod Unic de Inregistrare 29981714, numar de ordine in Registrul Comerţului J27/199/2012;

SC NICOLAIDA PRO SOLUTIONS SRL este operator si responsabil pentru prelucrarea datelor dvs personale.

Am desemnat o persoana responsabila in ceea ce priveste datele dvs. si careia ii puteti adresa intrebari in legatura cu aceasta Politica. Daca aveti intrebari despre Politica noastra de confidentialitate si de prelucrare a datelor cu caracter personal, inclusiv orice solicitari de a va exercita drepturile Dvs. legale, va rugam sa contactati “RESPONSABILUL AGRIDIN cu protectia datelor”  la:

Adresa de email: info@agridin.ro        Numar de telefon: +40 722 267 383

Sau prin posta sau curier la adresa: str. Principala, sat Miron Costin, com. Trifesti, jud. Neamt, cu mentiunea in atentia “RESPONSABILULUI AGRIDIN cu protectia datelor”

Aveti dreptul de a face o plangere in orice moment Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal ( ANSPDCP – www.dataprotection.ro). Cu toate acestea, am aprecia oportunitatea de a ne ocupa de problema Dvs., inainte de a va adresa ANSPDCP, asadar va rugam sa ne contactati in prealabil.

Ce drepturi aveti?

In calitate de persoana vizata, puteti sa va exercitati drepturile prevazute de Regulament, astfel:

Dreptul de a fi informat – dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopurile in care se face prelucrarea datelor si temeiul juridic al prelucrarilor, interesele legitime ale operatorului, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, intentia operatorului de a transfera date cu caracter personal catre o tara terta, perioada pentru care vor fi stocate datele, existenta drepturilor prevazute de Regulament si conditiile in care acestea pot fi exercitate;

Dreptul de acces al persoanei vizate – dreptul de a obţine, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care va privesc sunt sau nu sunt prelucrate si, in caz afirmativ, accesul la datele respective si la informatiile prevazute de Regulament si de a obtine o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii, copiile suplimentare putand fi tarifate in functie de costurile efective ale Societatii;

Dreptul la rectificare – dreptul de a obtine, la cerere și în mod gratuit, rectificarea si/sau completarea datelor incomplete sau inexacte care va privesc;

Dreptul la stergerea datelor (dreptul de a fi uitat) – dreptul de a obtine la cerere si in mod gratuit, stergerea datelor cu caracter personal care va privesc in oricare din cazurile prevazute expres de Regulament (in special in cazul retragerii consimtamantului sau in cazul in care se constata ca prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legala). Urmare a unei astfel de solicitari, Societatea poate sa anonimizeze datele, lipsindu-le de caracterul personal si sa continue astfel prelucrarea in scopuri statistice;

Dreptul la restricţionarea prelucrarii/ Obligatia de notificare privind rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal sau restricţionarea prelucrării – dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit, restrictionarea prelucrarii, totale sau pentru o perioada de timp, a datelor care va privesc, in situatiile prevazute expres de Regulament (in special in cazul in care se contesta exactitatea respectivelor date pe perioada necesara pentru determinarea acestei inexactitati sau in cazul in care prelucrarea este ilegala, si nu se doreste stergerea datelor, ci doar restrictionarea), precum si dreptul de a fi informat inainte de ridicarea restrictiei de prelucrare;

Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi, la cerere si in mod gratuit, datele cu caracter personal care va privesc, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, precum si dreptul de a transmite aceste date altui operator fara obstacole din partea Societatii, in conditiile prevazute de Regulament, respectiv ca datele sa fie transmise de Societate direct catre alt operator atunci cand acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic. Acest drept poate fi exercitat numai pentru datele cu caracter personal furnizate Societatii de dumneavoastra, daca prelucrarea datelor cu caracter personal este realizata prin mijloace automate si daca prelucrarea are ca temei legal fie executarea unui contract, fie consimtamantul persoanei vizate;

Dreptul la opozitie – aveti dreptul de a va opune în orice moment, din motive legate de situatia dumneavoastra particulara, ca datele care va vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, inclusiv crearii de profiluri, cu exceptia cazurilor in care Societatea demonstreaza ca are motive temeinice si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta

Dreptul de a nu face parte din procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri – puteti solicita retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta dumneavoastra, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii dumneavoastra, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte

Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul dumneavoastra, vi-l puteti retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila

Dreptul de a depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSDCP) si de a se adresa instantelor de judecata -puteti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Informatiile pe care le colectam despre Dvs.

Putem colecta, utiliza, stoca si transfera diferite tipuri de date cu caracter personal despre dvs. pe care le-am grupat dupa urmeaza:

Date de identitate care, in general, includ, in masura in care se aplica: nume si prenume, CNP, sex, data si loc de nastere, cetatenia, seria, numarul si valabilitatea documentului de identitate;

Date de contact care, in general, includ, in masura in care se aplica: rezidenta, adresa de domiciliu/resedinta, adresa de livrare, adresa de email si numerele de telefon.

Date referitoare la viata profesionala care, in general, includ, in masura in care se aplica: profesie/ocupatie; locul de munca; pozitie/post; vechime in munca; participatia in entitati juridice private de la care obtinenti venituri; studii/educatie/titulatura; domenii profesionale de activitate;

Date despre viata (situatia) familiala care, in general, includ, in masura in care se aplica: stare civila, numarul membrilor familiei sau a altor persoane pe care le aveti in intretinere;

Date financiare care, in general, includ, in masura in care se aplica: contul bancar; date despre venitul , date despre relatiile contractuale pe care le aveti cu alte institutii de credit sau institutii financiare nebancare, precum si orice alte informatii ce cu privire la actuali/potentiali creditori ai Dumneavoastra.

Date despre tranzactii care, in general, includ, in masura in care se aplica: detalii despre platile catre si de la Dvs., precum si alte detalii despre produsele si serviciile pe care le-ati achizitionat de la noi.

Date referitoare la bunuri care, in general, includ, in masura in care se aplica: informatii de identificare si detalii tehnice despre: bunurile imobile (adresa; suprafata; compartimentare; planse fotografice; valoare de piata; istoric dobandire drept de proprietate; sarcini inscrise asupra dreptului de proprietate etc.); bunuri mobile – autovehicule ( marca, model, numar inmatriculare, serie sasiu, serie motor, detalii tehnice; valoare de piata; istoric dobandire drept de proprietate; sarcini inscrise asupra dreptului de proprietate etc.)

Date profil care, in general, includ, in masura in care se aplica: [achizitiile sau comenzile facute de Dvs., interesele, preferintele, feedback-ul si raspunsurile la sondaje.]

Date publicitare/marketing si comunicatii care, in general, includ, in masura in care se aplica: preferintele dumneavoastra in primirea de comunicari publicitare/marketing de la noi si de la terti, precum si preferintele de comunicare.

De asemenea, colectam, utilizam si divulgam Date agregate/combinate, precum date statistice sau demografice in orice scop. Datele agregate pot fi derivate din datele Dvs. personale, dar nu sunt considerate date personale potrivit legii, intrucat aceste date Nu dezvaluie direct sau indirect identitatea Dvs.

Cu toate acestea, daca combinam sau conectam date agregate cu datele Dvs. personale, astfel incat Dvs. sa puteti fi identificat direct sau indirect, vom trata datele agregate/combinate ca date cu caracter personal, acestea fiind utilizate in conformitate cu aceasta Politica.

Nu colectam niciun fel de categorii speciale de date cu caracter personal despre Dvs. (aceasta categorie include date despre: rasa sau etnie, convingeri religioase, morale sau filozofice, viata sexuala, orientarea sexuala, opiniile politice, apartenenta la sindicate, si datele genetice si biometrice). De principiu, nu colectam nici informatii despre condamnari si infractiuni penale, singurele exceptii fiind expres prevazute in lege.

Daca nu ne furnizati date cu caracter personal sau ni le furnizati eronat

In cazul in care avem o obligatie legala de a colecta date cu caracter personal despre Dvs., sau le colectam in conformitate cu clauzele unui contract perfectat cu Dvs. si nu ne furnizati aceste date atunci cand vi le solicitam, sau ni le furnizati eronate, s-ar putea sa nu ne putem executa obligatiile asumate prin contract (de exemplu, pentru a va pune la dispozitie produsul contractat). In acest caz, este posibil sa fie nevoie sa anulam un produs sau un serviciu pe care, in alte conditii, ar trebui sa vi-l oferim, dar va vom notifica despre aceasta imprejurare daca este cazul la momentul respectiv.

Cum colectam datele cu caracter personal?

Datele pot fi colectate prin diverse modalitati precum:

Informatia este obtinuta prin interactiune directa in urma careia va puteti divulga: identitatea, date de contact, date referitoare la viata profesionala, date referitiare la viata familiala, date financiare, date despre bunurile dvs., date despre tranzactii, date de profil, date publicitare/marketing si comunicatii, printre altele, prin completarea formularelor sau prin corespondenta pe care o aveti cu noi, respectiv prin posta, telefon, e-mail sau alte modalitati. Aceasta colectare se realizeaza atunci cand:

 • Utilizati formularul de contact pentru a intreba sau obtine informatii/oferte despre, sau achizitionati produsele sau serviciile noastre;
 • Formulati o cerere de materiale publicitare pentru a fi transmise catre dvs.;
 • Ne comunicati o parere sau impresie;

Terti si surse publice. Este posibil sa primim date cu caracter personal despre dvs. de la diverse terte parti si din surse publice, astfel cum este prevazut mai jos:

 • Date de identitate, contact, financiare, tranzactii, precum si despre bunurile dvs. din partea urmatoarilor terti: angajator, institutii de credit bancare sau institutii financiare nebancare, societati specializate in activitati de raportare a creditului; intermediari de credite – brookeri, societati de colectare, intermediari in asigurari etc.
 • Date de identitate, contact, date referitoare la viata profesionala, financiare si tranzactie, precum si date despre bunurile Dvs.; din partea urmatoarelor surse publice – autoritati publice: Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara; Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, Inspectoratul Teritorial de Munca, Oficiul National al Registrului Comertului, site-uri publice (portalul instantelor de judecata, ministerul finantelor etc);

Orice alte moduri de colectare a datelor cu caracter personal.

 

Cum utilizam datele dvs. Personale?

Datele dvs. personale vor fi transmise numai in cazurile cand legea ne va permite. Cel mai frecvent, vom folosi datele dvs. personale in urmatoarele situatii:

 • Pentru a putea sa executam obligatiile asumate prin contractele perfectate cu dvs., sau in etapa de prezentare a ofertei, de analiza si negociere a contractului;
 • In cazul in care este necesar pentru interesele noastre legitime (sau ale unei terte parti), precum si daca este necesar intereselor dvs. si nu contravine drepturilor dvs.fundamentale;
 • In cazul in care trebuie sa respectam o obligatie legala.

In general, ne bazam pe consimtamantul dvs. ca fiind o baza legala pentru procesarea datelor dvs. personale. Cu toate acestea, ne puteti solicita oricand, sa oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal in scop de marketing, urmand sa dam curs cererii dvs.

Scopuri pentru care sunt utilizate datele dvs. personale

Vom prelucra datele dvs. cu caracter personal  pentru urmatoarele scopuri:

 • Pentru prestare servicii AGRIDIN in beneficiul dvs, precum:
 • Prelucrare comenzi, oferte, inclusiv preluarea, validarea, expedierea, facturarea acestora;
 • Pentru a va inregistra ca un client nou;
 • Asigurarea serviciilor de suport , inclusiv oferirea de raspunsuri la intrebarile si relatiile solicitate cu privire la produse, servicii, comenzi;
 • Pentru solutionarea oricaror probleme referitoare la bunuri, produse, servicii, comenzi;

Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesara pentru incheierea si executarea unui contract intre AGRIDIN (denumirea comerciala a SC NICOLAIDA PRO SOLUTIONS SRL) si dvs.  Mai mult decat atat, anumite prelucrari privind aceste scopuri sunt impuse de legislatia actuala, inclusiv legislatia fiscala si contabila.

 • Pentru a gestiona relatia noastra cu dvs., care va include:
 • Notificari despre modificarile aduse termenilor sau politicii de confidentialitate si procesare a datelor cu caracter personal;
 • Solicitari adresate dvs. prin care sa va exprimati parerea cu privire la noi sau serviciile oferite de noi, precum sondajele;
 • Pentru a va permite sa participati la un concurs, tombola sau la un sondaj;
 • Pentru a imbunatati,  produsele/serviciile, activitatea de marketing, relatia cu clientii;
 • Pentru a administra si a proteja afacerea, respectiv intocmirea de statistici si raportari, inclusiv catre atutoritatile publice;
 • Pentru a va furniza continut publicitar adecvat si de a masura sau de a intelege eficienta publicitatii oferita dvs.;
 • Pentru a va face sugestii si recomandari despre bunurile sau servicii care va pot interesa;
 • Pentru apararea intereselor noastre legitime

 

Utilizarea datelor cu caracter personal pentru oferte publicitare/promotionale

Putem folosi datele de identitate, de contact, de profil si publicitare, pentru a ne forma o opinie asupra a ceea ce credem ca poate va doriti sau aveti nevoie, sau ceea ce poate fi de interes pentru dvs. Acesta este modul in care vom decide ce produse, servicii si oferte pot fi relevante pentru dvs. (noi numim aceste activitati marketing/publicitate).

Veti primi comunicari de marketing/publicitare de la noi daca:

 • ati solicitat informatii de la noi;
 • ati achizitionat bunuri sau servicii de la noi 
 • daca ne-ati furnizat detaliile dvs. atunci cand ati intrat intr-un concurs sau ati fost inregistrat pentru o promotie/tombola si, in fiecare din aceste cazuri, ati optat pentru a primi astfel de informari de marketing/publicitare.

Activitati de marketing/publicitate prestate de terte parti

Va vom solicita acordul expres, inainte de a va divulga datele cu caracter personal catre orice companie din afara AGRIDIN, in scopuri de marketing/publicitate.

Dezabonare

Puteti sa ne solicitati noua sau tertilor, in orice moment, sa nu va mai trimitem sau sa nu va mai trimita mesaje de marketing/publicitare, adresandu-ne un email pe adresa: info@agridin.ro.

 Divulgarea datelor Dvs. personale

Este posibil sa divulgam datele Dvs. cu caracter personal, catre tertii mentionati mai jos:

 • furnizorii de servicii, care actioneaza ca imputerniciti ai nostri, cu sediul in Spatiul Economic European (SEE) si care ne furnizeaza urmatoarele tipuri de servicii:
 • servicii IT si de administratre a sistemului cu sediul in Romania;
 • consiliere profesionala: contabila, juridica – notari; avocati, executori judecatoresti; audit; asiguratori cu sediul in Romania, ;
 • servicii financiare: institutiile de creditare bancare sau non-bancare (IFN-uri) cu care colaboram cu sediul in Romania sau Spatiul Economic European;
 • administrare a registrelor publice – Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, Biroul de Credite S.A., precum si alte autoritati, in calitate de operatori sau operatori comuni, cu sediul in Romania, care prelucreaza datele cu caracter personal comunicate de catre noi, pentru indeplinirea unor obligatii legale;
 • detalii privind servicii de marketing/telemarkenting: agentii de publicitate/marketing, PR, in acest din urma caz, divulgarea realizandu-se doar in baza consimtamantului dvs.;
 • altor societati cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a bunurilor si serviciilor noastre

Terti cu care putem intra intr-un proces de cesiune/fuziune/absortie, cu privire la afacerea/activele noastre, sau parti ale acestora. Daca o astfel de imprejurare va fi incidenta, atunci noi sau proprietarii/detinatori vor putea utiliza datele dumneavoastra personale in conformitate cu aceasta Politica de confidentialitate si de procesare a datelor cu caracter personal.

Solicitam tuturor tertilor sa respecte securitatea datelor dumneavoastra personale si sa le trateze in conformitate cu legea. Nu permitem furnizorilor nostri de servicii, sa utilizeze datele dumneavoastra personale in scopuri proprii, ci doar le permitem sa proceseze datele dvs. personale in scopuri mentionate in acest document si in conformitate cu instructiunile noastre.

Pastrarea datelor

Cat timp vom folosi datele dvs. personale?

Vom pastra datele dumneavoastra personale atat timp cat este necesar pentru a indeplini scopurile pentru care le-am colectat, inclusiv in scopul indeplinirii oricaror obligatii legale, contabile sau de raportare.

Pentru a determina perioada de pastrare adecvata a datelor dvs. cu caracter personal, luam in considerare urmatoarele criterii: cantitatea, natura si sensibilitatea datelor cu caracter personal, riscul potential de vatamare a dvs., ca urmare a unei utilizari sau divulgari neautorizate a datelor cu caracter personal, scopurile pentru care procesam date cu caracter personal si daca putem realiza aceste scopuri prin alte mijloace, precum si obligatiile legale aplicabile.

Detalii privind perioadele de pastrare pentru diferite categorii de date cu caracter personal, sunt disponibile in politica noastra de pastrare a datelor cu caracter personal, pe care o puteti solicita de la noi.

Mai exact, cu titlu de exemplu, legea ne obliga sa pastram informatii de baza despre clientii nostri (precum date de: identitate, contact, viata profesionala si familiala, financiare si de tranzactie, despre bunuri) pentru cel putin 10 ani dupa ce relatia contractuala a incetat, din ratiuni fiscale, realizarea auditului si pastrarea inregistrarilor contabile.

In anumite imprejurari, ne puteti solicita sa va stergem datele cu caracter personal. In acest sens, va rugam sa ne trimiteti o solicitare scrisa, la info@agridin.ro sau prin posta/curier la adresa: _____ in atentia RESPONSABILULUI AGRIDIN cu protectia datelor.

In unele imprejurari, putem anonimiza datele dvs. personale (astfel incat sa nu mai poata fi asociate cu dumneavoastra) in scopuri de cercetare sau statistica, caz in care putem folosi aceste informatii pe termen nelimitat fara sa va mai anuntam.

Exercitarea drepturilor dvs. este gratuita

Nu va trebui sa platiti nicio taxa pentru a va exercita drepturile referitoare la datele cu caracter personale. Cu toate acestea, s-ar putea sa va percepem o taxa rezonabila (doar pentru a acoperi costul operational) in cazul in care cererea dvs. este in mod clar nefondata, repetitiva sau excesiva, aceasta atitudine echivaland cu exercitarea abuziva a drepturilor conferite de lege. Alternativ, este posibil sa refuzam sa raspundem cererii Dvs.

Ce am putea avea nevoie de la Dvs.

Ar putea fi necesar sa va solicitam informatii specifice, pentru a ne ajuta sa va verifica identitatea si sa va sprijinim, in exercitarea drepturilor dvs. referitoare la datele cu caracter personal. Aceasta este o masura de securitate, pentru a ne asigura ca datele cu caracter personal nu sunt divulgate unor persoane care nu au dreptul sa le fie divulgate. De asemenea, va putem contacta pentru a va solicita informatii suplimentare in legatura cu solicitarea dumneavoastra, sau de a asigura celeritatea raspunsului nostru.

Timpul de raspuns la solicitarile Dvs.

Incercam sa raspundem tuturor solicitarilor legitime in termen de maxim o luna. Ocazional, comunicarea unui raspuns poate dura mai mult de o luna, daca cererea dumneavoastra este deosebit de complexa sau ati facut mai multe de cereri. In acest caz, va vom notifica un termen estimativ de raspuns si va vom tine la curent cu stadiul cererii/cererilor dvs.

Transfer de informatii in afara Uniunii Europene:

Daca vom transmite informatiile dvs. catre o tara din afara SEE, ne vom asigura ca informatiile dvs. sunt protejate corespunzator. SEE este alcatuit din tarile Uniunii Europene, Elvetia, Islanda, Liechtenstein și Norvegia: se considera ca acestea au legi echivalente in ceea ce priveste protectia datelor si a vieții private. Transferul de date in cadrul SEE s-ar putea datora desfasurarii unei parti din activitate (din motive administrative, organizatorice sau tehnice), in timp ce un transfer de date in afara SEE poate avea loc daca serverele noastre (respectiv, locul unde stocam datele) sau furnizorii și prestatorii nostri isi au sediul in afara SEE. Ne vom asigura intotdeauna ca exista un contract legal corespunzator care acopera transferul de date, in conformitate cu standardele aprobate de Comisia Europeana.